Om projektet

Allt fler tjänster kan i framtiden användas genom röststyrning. Genom att spara ditt finlandssvenska snack, hjälper du till att samla in dialekter och befrämjar du forskningen inom taligenkänning och artificiell intelligens – nu och i framtiden!

Insamlingen är en del av TaFiDiAi -projektet som är ett samarbete mellan Arcada och Åbo Akademi, och där det finlandssvenska uppstartsbolaget StageZero sköter insamlingen. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Projektet har likheter med Lahjoita puhetta som genomförs av finska Yle och Helsingfors universitet, men i Snacka ligger fokuset på språk som talas runt om i Svenskfinland. Du når du bäst på Facebook sidan eller per e-post på snacka@stagezero.fi

Börja snacka nu!